Правила употребе садржаја

Веб сајт РТС је нови информациони и комуникациони сервис који је Радио-Телевизија Србије реализовала ради побољшања присуства на Интернету. Коришћењем и преузимањем материјала и документације са сајта, прихватате у потпуности услове и правила употребе који су описани у овом обавештењу. Уколико не прихватате било који од услова и правила немојте користити овај сајт и не преузимајте материјале и документацију са сајта РТС.

Ограничено коришћење

Садржаји Веб сајта у искључивом и потпуном су власништву Радио-Телевизије Србије. Делови или цео Веб сајт не могу бити копирани, репродуковани, преношени, публиковани или дистрибуирани без претходног писаног одобрења РТС-а, изузев у случају преузимања информација и материјала и похрањивања на диск рачунара појединачног корисника ради личне употребе.

Све робне марке и логотипи приказани на овом Веб сајту заштићена су имена и у власништву РТС-а и нe могу бити коришћени на другим Веб сајтовима без писаног одобрења РТС-а. Било која од робних марки или имена укључујући име РТС не може бити укључени у Интернет адресу без претходног писменог одобрења РТC.

Одрицање од права

Сви садржаји и информације на сајту РТС представљени су јавности на увид у најбољој намери, и РТC верује да су тачни. Међутим, странка која жели да ступи у послован однос са РТС-ом или купи неких од РТС-ових производа или услуга, не треба да се ослони на информације на Веб сајту већ да упути директан упит одговарајућој инстанци у РТC. РТС не пружа било какве гаранције путем овог Веб сајта у вези било којих производа или услуга, и на тај начин не може бити одговоран за директне или индиректне штете које могу настати коришћењем информација са овог Веб сајта. Информације на овом Веб сајту могу да садрже техничке нетачности или штампарске грешке. Информације могу бити измењене без претходног обавештења.

Линкови

РТС не преузима одговорност за материјале које су начинила или публиковала трећа лица а која су везана линком са страна Веб сајта РТС. Ако одлучите да посетите било који линкован Веб сајт ви то чините на бази сопствене одлуке и одговорности, и преузимате ризик у погледу вируса или сличних штетних елемената. Сами линкови не значе истовремено да РТC на било који начин спонзорише или је повезан са ентитетима који су одговорни за ажурирање пометуних Веб сајтова или страна.

Модификовање и промена правила

РТС задржава право да без најаве повремено промени или модификује ова правила , као и делове назначене под « приватност « и « copyright «.

Надлежност суда

За све спорове који проистекну из ових  Правила надлежан је суд у Београду, Србија. РТС задржава право да покрене поступке и пред судовима других земаља у циљу заштите сопствених права.