Ауторска права

Комплетан ауторски садржај, који укључује графичке, текстуалне, програмске и остале материјале, налази се под заштитом важећег Закона о ауторском и сродним правима. У случају да желите да објавите неки од садржаја са сајта PTC без обзира о којем се медију ради (електронски, штампани, или Интернет медиј), обавезно је обезбедити претходно писано одобрење РТC-а. Неовлашћено коришћење сматра се повредом ауторских права РТС и за последицу може имати покретање судског спора. Поједине информације са сајта РТС могуће је преносити под условом да се видно наведе , у адекватном облику, да је " информација преузета са сајта http://www.rts.rs/" и обавезом поштовања Закона о ауторском и сродним правима.