Јавне набавке без примене ЗЈН

10.07.2024. Радови на обнови рекламе на кули објекта Радио Београда

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:23. 07. 2024. у 12:00 часова

28.06.2024. Радови на замени венецијанера, тракастих завеса,ролетни (објекти РТС-а)

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:09. 07. 2024. у 12:00 часова

21.6.2024 Радови на поправци „Schueco” алуминијумских прозора на објекту РТС-а у Београду

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:02. 07. 2024. у 12:00 часова

07.06.2024. Радови на замени венецијанера, тракастих завеса,ролетни (објекти РТС-а)

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:17. 06. 2024. у 12:00 часова

09.05.2024. Радови на обнови рекламе на кули објекта Радио Београда

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:20. 05. 2024. у 12:00 часова

22.3.2024 Столарски радови на изради и монтажи кафе-кухиње у објекту Радио Београда

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:02. 04. 2024. у 12:00 часова

21.03.2024. Радови на поправци громобранске инсталације у објектима РТС-а

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:01. 04. 2024. у 12:00 часова

27.2.2024. Радови на обнови рекламе на кули објекта Радио Београда

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:18. 03. 2024. у 12:00 часова

25.12.2023. Радови у кухињи камене сале

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:28. 12. 2023. у 12:00 часова

8.12.2023. Радови на постављању пуњача за електрична возила и digitalni signature

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:18. 12. 2023. у 12:00 часова

22.11.2023 Радови на реконструкцији спуштеног плафона на 5-ом спрату ПЕЦ-а

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:04. 12. 2023. у 12:00 часова

8.11.2023 Радови на реконструкцији спуштеног плафона на 5-ом спрату ПЕЦ-а

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:20. 11. 2023. у 12:00 часова

1.11.2023. Канцеларијски намештај

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:14. 11. 2023. у 12:00 часова

2.11.2023. Набавка и услуга резања стакла

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:13. 11. 2023. у 12:00 часова

27.10.2023. Радови на репарацији алуминијумских прозора на објекту РТС-а у Београду

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:06. 11. 2023. у 12:00 часова

20.10.2023. Pедован превентивни сервис гасних кондензационих котлова произвођача Valliant

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:31. 10. 2023. у 12:00 часова

19.10.2023. Preventivno održavanje uređaja i sistema za bipolarnu jonizaciju kanalskih klima komora

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:30. 10. 2023. у 12:00 часова

2.10.2023. RADOVI NA NA ZAMENI SPUŠTENOG PLAFONA I SVETILJKI U OBJEKTIMA RTS-a U BEOGRADU

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:16. 10. 2023. у 12:00 часова

24.08.2023. Радови на замени прозора на објектима РТС-а

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:04. 09. 2023. у 12:00 часова

18.07.2023 Радови на венецијанерима у објектима РТС-а

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:31. 07. 2023. у 12:00 часова

12.7.2023 Радови на хоризонталном разводу електроинсталације у Радио Београду

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:25. 07. 2023. у 12:00 часова

28.4.2023. Радови на изради рампи за пешаке и инвалидска колица

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:09. 05. 2023. у 12:00 часова

11.4.2023 Радови на замени дотрајале изолације у свим објектима РТС-а и чишћење и дезинфекција система климатизације

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду. Обавезни делови понуде су попуњена спецификација и попуњен модел уговора.

Датум отварања:24. 04. 2023. у 12:00 часова

7.4.2023 Радови на системима са директном експанзијом фреона

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду

Датум отварања:19. 04. 2023. у 12:00 часова

4.4.2023 Радови на замени прозора на објекту Претплата РТС-а

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду

Датум отварања:18. 04. 2023. у 12:00 часова

29.3.2023 Радови на замени конденз мреже објекта Таковска 10

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду

Датум отварања:05. 04. 2023. у 12:00 часова

08. 03. 2023.

8.3.2023 РАДОВИ НА ПРЕБАЦИВАЊУ РАСХЛАДНИХ КОМОРА ИЗ ОБЈЕКТА АБЕРДАРЕВА МАСТЕР У ОБЈЕКАТ КОШУТЊАК МАСТЕР

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду

Датум отварања:17. 03. 2023. у 12:00 часова

22. 12. 2022.

Радови на смањењу испарења из кухиње ресторана Абердарева

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду Датум отварања:27. 12. 2022. у 12:00 часова

Датум отварања:27. 12. 2022. у 12:00 часова

14. 06. 2022.

14.06.2022. Радови на замени УПС-а у објекту ДОМ Кошутњак

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду

Датум отварања:24. 06. 2022. у 12:00 часова

06. 06. 2022.

06.06.2022. Радови на постојећим електроинсталацијама

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду Датум отварања:16. 06. 2022. у 12:00 часова

Датум отварања:16. 06. 2022. у 12:00 часова

02. 06. 2022.

2.6.2022. радови на замени пп врата

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду

Датум отварања:13. 06. 2022. у 12:00 часова

10. 05. 2022.

10.05.2022 - Радови на замени цевне мреже у систему грејања у Кошутњаку

У прилогу се налази документација која треба да се преузме и спрам исте треба поднети понуду

Датум отварања:20. 05. 2022. у 12:00 часова